Kategórie      

Obchodné podmienky(VOP)

Úvod INFORMÁCIEObchodné podmienky(VOP)

Obchodné podmienky

 

Základné informácie


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.toppodlahy.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

Predávajúcim je: Jordanka Nováková WOODLAND, Palkovičova 4275/20, Topoľčany 955 01. IČO: 44028580, IČ DPH: SK1078898337. Tel. +421 907 289 527, e-mail: info@toppodlahy.sk. Živnostenský list vydaný Okresným úradom v Topoľčanoch, číslo živnostenského registra: 470-13959.

 

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

 

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1.

 

Objednávka a uzavretie zmluvy


Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

Ceny tovaru


Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke http://www.toppodlahy.sk/informacie/dodanie-tovaru/platba-a-dodanie-tovaru/ a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 

Platba za tovar


Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke http://www.toppodlahy.sk/informacie/dodanie-tovaru/platba-a-dodanie-tovaru/.

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

 

Dodanie tovaru


Skladový sortiment dodávame do 48 hodín v pracovné dni, ak tovar nie je skladom platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Termín dodania potvrdíme mailom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v okamihu, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

Vrátenie tovaru

 

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar musí byť vrátený nepoškodený.

Kupujúcemu bude po prevzatí a skontrolovaní nezávadnosti tovaru predajcom vystavený dobropis a vrátené peniaze na účet.

Stornovanie objednávky


V prípade nedostatku tovaru skladom alebo oneskorenia dodania má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a na vrátenie plnej sumy nákupu.

Dodávateľ(e-shop) si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky, ak v priebehu 5 dní od objednania tovaru neobdrží sumu za tovar na účet. 
V prípade nerešpektovania obchodných podmienok alebo vulgárneho správania k dodávateľovi a jeho zamestnancom má právo e-shop na okamžité stornovanie objednávky.

Zaslanie objednávky na časti


Objednávku zasielame na viac častí jedine v prípade, že zákazník súhlasí s uhradením naších nákladov(poštovného a balného). V prípade, že zákazník nesúhlasí s úhradou našich nákladov, objednávku pošleme jedine v celku alebo má zákazník a e-shop právo na stornovanie objednávky.